Đá biên 4 người cùng xoay

4 người cùng xoay, hoán đổi vị trí cho nhau một cách đầy khoa học rồi thực hiện những đường chuyền cực nhanh, lại vô cùng chính xác để kết thúc bằng cú đệm bóng vào lưới đối thủ. Một pha phối hợp đá biên rất đẹp!

Bình luận