Đá góc giựt gót vào cột gần trước vòng 6m

Giựt gót rất hữu ích trong những tình huống đá phạt góc vì nó là một đường chuyền nhanh và bất ngờ.

Khi bạn tung ra những đường chuyền nhanh và bất ngờ, đối thủ có thể sẽ không kịp phản ứng, như bạn thấy trong video sau:

Bình luận