Đá phạt giựt gót trước vòng 6m

Một pha đá phạt chỉ cần 2 người và 2 đường chuyền rất ngắn (đưa bóng đi một quãng đường chỉ dài 2 bước chân).

Nhưng hiệu quả mà nó mang lại là tối đa: Một bàn thắng.

Bình luận