Đá phạt “rườm rà” mà lại rất hiệu quả!

Chỉ cần bạn đưa được quả bóng vào trong lưới, người ta sẽ không thể nói là bạn đá màu mè!

Bình luận