Đá phạt “rườm rà” mà lại rất hiệu quả!

Chỉ cần bạn đưa được quả bóng vào trong lưới, người ta sẽ không thể nói là bạn đá màu mè!

Leave a Reply